หลังจากตั้งกระทู้ถึงปัญหาง่ายๆ ที่มีคำตอบไปแล้ว เราก็ลองพูดถึงปัญหาที่ไม่มีคำตอบดูบ้าง

**ระวัง**
เราย่อ และอธิบายเพิ่มเติมจากบทความ "ความขัดแย้งระหว่าง อาหรับ - อิสราเอล" โดย ดร.จรัล มะลูลีม ดังนั้นบทความนี้จะเอียงข้างอาหรับ แต่แน่ล่ะ ไม่มีบทความไหนที่ไม่เอียงข้างหรอก
(เขาเปรียบเปรยว่าข้อมูลบนโลกนี้เป็นดังเม็ดทรายในทะเลทราย ความจริงเป็นทองเม็ดเดียวที่จมอยู่ในนี้ ความจริงอยู่ที่ไหนกัน?)


แผนที่


บริเวณ ทะเลดำ และเมอดิเตอริเนี่ยน
อิสราเอล และประเทศใกล้เคียง
เอาล่ะ เริ่มจากปฐมบท

จากพระคำภีร์ของยิว คริส และอิสลาม ในสมัยก่อน คริสตกาล ก่อนพระเยซูจะเกิด มีศาสดาชื่อ อับราฮัม (หรืออิบรอฮีม)

อับราฮัมมีภรรยาสองคน
คือ นางซารอฮ หรือซารา และนางฮาญัรหรืออากัร

ลูกของ ซารา คือ อิสฮาก (หรือไอแซค) เป็นต้นกำเนิดของชนชาวอาหรับ
ส่วนลูกของอากัร คือ อิสราเอล (อิชมาเอลหรืออิสมาอีล) ซึ่ง เป็นต้นกำเนิดของชนชาวยิว

ตามพระคัมภีร์ของคริสต์ศาสนา-พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ว่า ถึงแม้ว่าอิสฮากจะเป็นทายาทที่แท้จริง ของท่านศาสดาอับราฮัม (หรืออิบรอฮีม) ก็ตาม แต่อิชมาเอลและลูกชายทั้งสิบสองคนของเขา ก็จะกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่
และทรงสัญญาว่าจะมอบดินแดนคะนาอัน (ซึ่งต่อมาก็คือ ดินแดนปาเลสไตน์และอิสลาเอล) ให้แก่ลูกหลานของท่านด้วย


อับราฮัมจึงได้ไปอยู่ที่คะนาอัน แต่เข้ากับชาวคะนาอันไม่ได้
ส่วนอิสฮากบุตรชาย ของท่านกลับเข้ากับ ชาวเมืองคะนาอันได้ดี ดังนั้นแถบนั้นก็เลยมีชาวอาหรับอาศัยอยู่ก่อน
พวกยิวก็อพยบไปตามที่ต่างๆ

ต่อมาอีกนานคือ ประมาณ 1400 ปี ก่อน ค.ศ.อียิปต์ ได้เข้ามาปกครองชาวยิว
โมเสส (ซึ่งเป็นศาสดาอีกท่านหนึ่งของชาวยิวและชาวมุสลิมด้วย) ได้รับคำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้า ให้ไปช่วยชาวยิวให้หนีจาก น้ำมือชาวอียิปต์ โดยพระองค์ทรงช่วยแหวกน้ำทะเลให้ โมเสสจึงนำชาวยิวหนี จากอียิปต์เข้ามาในดินแดนคะนาอัน
(ข้ามทะเลแดงที่อยู่ทางขวามือของอียิปในแผนที่

จากนั้นยิว (หรือที่เรียกตัวเองว่าชาวฮิบบรู) ก็ตั้งรกรากในแถบนี้แล้วขยายอาณาเขตของตัวเองแยงชิงดินแดนกับชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ก่อน

ต่อมากษัตริย์เดวิด ได้บดขยี้ชาวฟิลิสตีน และรวบรวมดินแดนคะนาอันทั้งหมด ไว้ใต้อำนาจของพระองค์ และได้สร้างอาณาจักรฮิบรูขึ้นเป็นครั้งแรก ในที่ซึ่งเป็นประเทศจอร์แดนปัจจุบันนี้

ในราว 1000 ปีก่อนค.ศ. ในรัชสมัยของกษัตริย์โซโลมอน โอรสของเดวิด ชาวยิวมีอำนาจสูงสุด แต่พอสิ้นชีวิตของกษัตริย์พระองค์นี้อาณาจักรฮิบรู ก็แตกแยก เพราะการทะเลาะเบาะแว้ง ในหมู่ชาวฮิบรูเอง ชนชาติอื่น จึงเข้ามาครอบครองดินแดนนั้นต่อไป ชาวฮิบรูสิ้นอำนาจ ในดินแดนปาเลสไตน์ในปี 586 ก่อน ค.ศ.


ต่อมากรีก เปอร์เซีย กรีก และโรมันก็ปกครองดินแดนแถบนี้ตามลำดับ

จนกระทั่งศาสดาเยซู (หรืออีซา) ปรากฏขึ้น ท่าน เป็นชาวฮิบรู ได้พยายามประสานความสามัคคี ระหว่างเผ่าต่างๆ ในปาเลสไตน์เข้าด้วยกัน และท้าทายอำนาจของโรมัน ท่านจึงถูกจับตรึงกางเขน

แล้วศาสนาคริสต์ก็กระจายไปทั่ว ยิวกลายเป็นชนกลุ่มน้อยอีกครั้ง

พวกอาหรับนับถือคริสต์ จนศาสดามะฮัมหมัดมายุคกลาง

ช่วงปี คศ. 1000 - 1500 อำนาจทางศาสนาย้ายไปที่ที่วาติกันในกรุงโรม โลกแบ่งเป็นคริสเตียนทางยุโรป กับอิสลามตรงบริเวณเอฟริกา และตะวันออกกลาง ขั้นกันด้วยเมอร์ดิเตอเรเนี่ยนและทะเลดำ

ยิวไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ไม่อาจขอที่จากการสวามิภักดิ์จ้าวที่ดิน หรือกษัตริย์ได้ เมื่อไม่มีที่ดินก็ทำการเกษตรไม่ได้ ยิวจึงมุ่งไปที่หนทางของการค้าขาย ที่ไม่ต้องใช้ที่ดิน ด้วยการค้าขายแบบยิว ที่ให้ยิวรำรวย และเป็นที่รังเกียจแก่ชาวยุโรปมาก

ในช่วงต้นยุคใหม่ (ปี 1800 ปลายๆ - 1900 ต้นๆ) เกิด
ลัทธิ แอนตี้-เซมิติสม์ คือ ลัทธิที่เกลียดชังชาวยิวและศาสนาจูดาย ซึ่งเริ่มขึ้นโดย นักหนังสือพิมพ์ ชาวเยอรมนี ผู้มีนามว่า วิลเฮล์ม มารร์ (จึงไม่น่าแปลกที่ฮิตเลอร์จะรมแก๊สยิว)ไซออนนิสม์

ไซออนนิสม์ คือ ขบวนการการเมืองนานาชาติ ของชาวยิวกลุ่มหนึ่ง(มิใช่ทั้งหมด) มีวัตถุประสงค์จะผูกพันชาวยิวในโลกไว้ด้วยพันธะด้านเชื้อชาติ ให้กลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ โดยมีศูนย์กลางทางการเมือง และวัฒนธรรมอยู่ที่รัฐอิสราเอล (เพราะอ้างว่าพระเจ้าสัญญาไว้) ไซออน เป็นชื่อภูเขาลูกหนึ่ง ในดินแดนแถวเยลูซาเล็ม

ผู้ตั้งลัทธิไซออนนิสม์ มีชื่อว่า นายเธียวดอร์ เฮอร์เซิล นักหนังสือพิมพ์ชาวยิวสัญชาติฮังกาเรียน เขามีความคิดว่า วิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหา เกลียดยิว ของชาวยุโรปได้ ก็คือ การจัดตั้งรัฐของยิวขึ้น

นายเฮอร์เซิลชักชวนตัวเองให้เชื่อ (ทั้งๆ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเลย) ว่าปาเลสไตน์เป็นแผ่นดินที่ไม่มีผู้คน จึงเหมาะที่จะให้เป็นที่อยู่ของชนชาติที่ไม่มีดินแดนอยู่ (คือยิว) ทั้งๆ ที่ตอนนั้น ในปาเลสไตน์มีชาวอาหรับอาศัยอยู่แล้วประมาณ 700,000 คน และมีชาวยิวประมาณ 56,000 คนเกิดอิสลาเอล

ช่วงประมาณปี คศ. 1920 อังกฤษก็เริ่มอพยบชาวยิวไปอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศอิสลาเอลในปัจจุบัน (ซึ่งตอนนั้นเป็นดินแดนที่ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ ทว่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ)

ต่อมาชาวยิวอพยพมามากจนเกิดปัญหารัฐบาลอังกฤษจึงตั้งกฎหมายควบคุมการอพยพ ทว่าสุดท้ายก็ถอนอำนาจออกจากดินแดนส่วนนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ปี 1948)

ชาวยิวระดมเงินทุนและอาวุธ แทนอำนาจของอังกฤษ โดยได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกา

ปัญหาเรื่องอิสลาเอลกลายเป็นปัญหาของประชาชาติ แต่สหประชาชาติก็ทำอะไรไม่ได้มาก

อิสลาเอลเรื่องใช้นโยบายถ่าย "เทประชากร" ว่าง่ายๆ คือไล่พวกอาหรับออกไป รับยิวเข้ามา

หมู่บ้านชาวอาหรับค่อยๆ ถูกทำลาย แทนที่ด้วยหมู่บ้านของยิว

ชาวอาหรับชาวปาเลสไตน์ถูกกดดันด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งการใช้กำลังทหาร แต่ก็สู้ไม่ได้เพราะเงินและอาวุธต่างกันมาก (ว่ากันว่าอิสลาเอลมีนิวเครีย)

ค.ศ.1956 ชาวปาเลสไตน์ ได้ตั้งกลุ่ม อัล-ฟาตะฮ ขึ้นมา เพื่อสร้างแนวร่วมในหมู่ชาวปาเลสไตน์
ปี 1964 ได้มีการจัดตั้งองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์(พีแอลโอ)
ขึ้นเพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์ให้เป็นอิสระ

แต่เรื่องมันไม่ง่ายแบบนั้น ประเทศข้างๆ เองก็ไม่อาจช่วยปาเลสไตน์ได้เต็มที่ หนำซ้ำบางรัฐบาลยังมองว่าพวกปาเลสไตน์ที่ถูกตีไล่เข้ามาในประเทศตัวเองเป็นปัญหา

ความสัมพันธ์ช่วงนี้วุ่นวายมาก โดยเฉพาะจอแดนที่เป็ีนข้างไปมา ตามสถานการณ์และรัฐบาล


PLO ต้องเผชิญกับการต่อสู้และสงครามอีกหลายครั้ง เช่นการต่อสู้กับยิวในปี 1965 สงครามหกเจ็ดวันในปี 1967, การโจมตีของชาวจอร์แดน ต่อค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ที่ตำบลฮุสเซ็นและอัชเราะฮในปี 1968


อเมริกาสนับสนุนอิสลาเอลอย่างเห็นได้ชัด และคว่ำมติประชาชาติที่จะส่งผลดีต่อปาเลสไตน์ มีหลายครั้งที่พยายามเจรจาสร้างข้อตกลงและแบ่งเขตแดนกัน อย่างสมัยเยสเซอร์อาราฟัด กับอีซัคราบิน แต่สรุปว่า
อีซัคราบิน (ผู้นำอิสลาเอลตอนนั้น) โดนลอบสังหารก่อนสงบศึกสำเร็จ

ปัญหาก็ลุกลามแบ่งขั้วมาอย่างว่านั่นแล


Comment

Comment:

Tweet

มั่วมากเลย แค่เริ่มก็ผิดแล้ว

#9 By (202.28.46.116|202.28.46.116) on 2014-11-28 11:06

Are you in need of resume services? Still have no clue how to write a resume? Contact Prime-Resume company prime-resume.com. Here you can read CV sample or buy CV from best resume writers.

#8 By Prime-Resume agency (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-01 05:57

Sometimes, you are required to do some important choices. As example, you may choose to purchase essays or not to buy. You only opt for how to act.

#7 By buy term papers online (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-29 15:59

ช่วงแรกๆ ข้อมูลผิดมากๆเลย

อิชมาเอล กับ อิสราเอล ไม่ใช่คนเดียวกัน

อิชมาเอล เป็นลูกของอับบราฮัมซึ่งเกิดจากนางฮากา สาวใช้ของซารา คืออิชมาเอลเป็นลูกของสาวใช้ เพราะนางซารายกสาวใช้ให้อับบราฮัม เพื่อทีี่จะมีลูก เนื่องจากนางซาราเป็นหมัน แต่ต่อมาพระเจ้าก็ทรงเปิดครรภ์ของนางซารา และนางก็มีลูกกับฮับบราฮัม ชื่อว่าอิสอัคหรือไอแซก

อิสอัคมีลูกชายสองคน ชื่อเอซาวกับยาโคบ

ยาโคบมีบุตร 12 คน ยาโคบนี่แหละคืออิสราเอลในเวลาต่อมา เนื่องจากปล้ำสู้กับพระเจ้าที่เบธเอล และได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอล
ลูกของอิสราเอลมี 12 คน หนึ่งในนั้นคือยูดาห์ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิด และพระเยซูก็อยู่ในเผ่ายูดาห์เช่นกัน

#6 By Discuss (168.120.85.122) on 2012-01-25 20:48

Do you see that you make great research just about this post. Keep on doing it! We buy essays just about this opting for the paper writing services.

#5 By buy essays (193.105.210.41) on 2011-09-06 14:46

If you try to find locality where you can buy term paper or buy research paper here is very good place for you about essays writing, which provide examples and gives an befalling to learn how make audit . But this site is more elegant, and more considerate. So don't be lazy and write your own or buy essays about this good post. Thanks.

#4 By buy research papers (193.105.210.41) on 2011-09-04 18:50

Are aware of that need custom writing services will be good partner when you're in trouble because of academic papers writing. You will hardly select better partner in the internet. Thence, why look further? Do your option now.

#3 By online term paper writing (193.105.210.41) on 2011-08-17 13:20

Every body remembers that today's life seems to be not very cheap, but people require cash for various stuff and not every person earns big sums cash. Hence to receive good <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> or just short term loan will be a correct solution.

#2 By Clemons19Jeannie (188.143.232.199) on 2011-07-19 11:58

แก้หัวเรื่องหน่อย อิสราเอล ...